Stoiska targowe wystawiennicze reklamowe ?cianki targowe POPUP

Mapa strony

STOISKA TARGOWE

Prezentujemy najpopularniejsze w¶ród naszych klientów produkty. Wybierz produkt spełniaj±cy Twoje potrzeby, b±dĽ skontaktuj się z nami, a my postaramy się dobrać produkt specjalnie dla Ciebie.

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 15m2 (jednostronna), 30m2 (dwustronna)
- 2 modu?y aluminiowe o wymiarach 2,95x2,5m

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- stojaka na ulotki

Stoisko z grafik? jednostronn?: 6823 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 9223 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m z zapleczem

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 15m2 (jednostronna), 30m2 (dwustronna)
- 2 modu?y aluminiowe o wymiarach 1,95x2,5m
- 4 modu?y aluminiowe o wymiarach 0,95x2,5m (zaplecze z drzwiami)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- sto?u i krzese?
- stojaka na ulotki

Stoisko z grafik? jednostronn?: 11503 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 13903 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m z zapleczem

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x5m z zapleczem

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 35m2 (jednostronna), 55m2 (dwustronna)
- 4 modu?y aluminiowe o wymiarach 1,95x2,5m
- 5 modu?ów aluminiowych o wymiarach 0,95x2,5m (w tym zaplecze z drzwiami)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- sto?u i krzese?
- stojaka na ulotki
- lady

Stoisko z grafik? jednostronn?: 18286 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 22686 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x5m z zapleczem

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 4x2m z zapleczem

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 15m2 (jednostronna), 30m2 (dwustronna)
- 6 modu?ów aluminiowych o wymiarach 0,95x2,5m (w tym zaplecze z drzwiami)
- 1 modu? aluminiowy o wymiarach 1,95x2,5m

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- stojaka na ulotki
- lady

Stoisko z grafik? jednostronn?: 12866 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 15266 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 4x2m z zapleczem

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - szeregowe

Systemy pop up umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, wewn?trzne pó?ki itp. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Wyposa?enie stoiska
- ?cianka pop up Gold 3x3 z troilerem (opis)
- Stojak Zyg Zag (opis)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi, grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie opcjonalne
- trybunka
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- wewn?trzna pó?ka do ?cianki pop up GOLD

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - szeregowe: 2700 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - szeregowe

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - naro?ne

Systemy pop up umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, wewn?trzne pó?ki itp. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Wyposa?enie stoiska
- ?cianka pop up Gold 3x3 z trybunk? (opis)
- Stojak Zyg Zag (opis)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi, grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie opcjonalne
- uchwyt na monitor lcd
- wewn?trzna pó?ka do ?cianki pop up GOLD

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - naro?ne: 3400 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - naro?ne

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - pó?wyspowe

Systemy pop up umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, wewn?trzne pó?ki itp. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Wyposa?enie stoiska
- ?cianka pop up Gold 3x3 z trybunk? (opis)
- Lada recepcyjna z grafik? (opis)
- Stojak Zyg Zag (opis)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi, grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie opcjonalne
- uchwyt na monitor lcd
- wewn?trzna pó?ka do ?cianki pop up GOLD

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - pó?wyspowe: 5380 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - pó?wyspowe

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - wyspowe

Systemy pop up umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, wewn?trzne pó?ki itp. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Wyposa?enie stoiska
- ?cianka pop up Gold 3x3 z trybunk? (opis)
- Lada recepcyjna z grafik? (opis)
- Stojak Zyg Zag (opis)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi, grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie opcjonalne
- uchwyt na monitor lcd
- wewn?trzna pó?ka do ?cianki pop up GOLD

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - wyspowe: 8196 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe o powierzchni 3x2m - wyspowe

Wszystkie podane ceny netto, należy doliczyć 23% VAT.

Design © 2007 by Pixelia