Stoiska degustacyjne promocyjne ?ukowe Trapezowe Lady Stoliki

Mapa strony

STOISKA PROMOCYJNE, DEGUSTACYJNE

Prezentujemy najpopularniejsze w¶ród naszych klientów produkty. Wybierz produkt spełniaj±cy Twoje potrzeby, b±dĽ skontaktuj się z nami, a my postaramy się dobrać produkt specjalnie dla Ciebie.

Stolik degustacyjny POP UP tekstylny, blat ?ukowy

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowego paj?czka typu POPUP, blatu, podstawy i pó?ki. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna POPUP
Konstrukcja: aluminium, blat w jasnym kolorze
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary grafiki: 95x170 cm
- produkt brytyjski

Wymiary i waga: (bez wydruku)
84x98x36 cm (szer. x wys. x g?.), 8,5 kg

Wyposa?enie
- wytrzyma?a torba transportowa
- konstrukcja

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 84x98x36 cm: 1106 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stolik degustacyjny POP UP tekstylny, blat ?ukowy

Stolik degustacyjny, blat ?ukowy

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: aluminiowa, blat w jasnym kolorze
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary grafiki: 95x174 cm
- wymiary stolika: 95x40x95 cm

Waga: 12kg

Wyposa?enie
- torba transportowa
- konstrukcja

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi, grafika pokryta laminatem matowym

Wymiar 95x40x95: 740 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stolik degustacyjny, blat ?ukowy

Lada prostok?tna

Typ: lada degustacyjna promocyjna
Konstrukcja: aluminium, p?yta MDF
Opakowanie: karton

Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system, bez u?ycia narz?dzi

Waga:
22kg (2x2), 14kg (2x1)

Wymiary stolika 2x2:
szeroko??: 200 cm
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 50 cm

Wymiary stolika 2x1:
szeroko??: 100 cm
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 50 cm

Wyposa?enie
- konstrukcja (s?upki aluminiowe 50mm, blat i podstawa z MDF)
- torba transportowa

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi, grafika pokryta laminatem matowym

Stolik 2x2 (200x101x50 cm): 3134 zł

Stolik 2x1 (100x101x50 cm): 2118 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Lada prostok?tna

Lada tekstylna prostok?tna MA?A

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek po??czonych z blatem i podstaw?. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna prostok?tna
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: karton

Wymiary:
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 53 cm
szeroko?ci: 80 cm

Waga: ok. 10 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 101x53x80 cm: 772 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna prostok?tna MA?A

Lada tekstylna owalna

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek po??czonych z blatem i podstaw?. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna owalna
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: karton

Wymiary:
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 40 cm
szeroko?ci: 60 cm

Waga: ok. 10 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 101x40x60 cm: 636 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna owalna

Lada tekstylna HOP UP

Lady tekstylne HOP UP s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Materia? jest zamocowany na aluminiowej konstrukcji tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 110x45x15cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które po??czone ze sob? tworz? tzw. paj?czek identycznie jak w przypadku ?cianek POP UP. W tym przypadku materia? z grafik? naci?gni?ty jest na sta?e na konstrukcj?. Roz?o?enie konstrukcji jest równowa?ne z roz?o?eniem lady wraz z grafik?.

Typ: lada HOP UP
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- pó?ka wewn?trzna
- bardzo szybkie i proste roz?o?enie du?ej powierzchni reklamowej
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary:
wysoko??: 102 cm
g??boko??: 40 cm
szeroko?ci: 106cm
Waga: ok. 9 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wymiar 102x40x106 cm: 770 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna HOP UP

Lada tekstylna prostok?tna DU?A

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek po??czonych z blatem i podstaw?. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna prostok?tna
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: karton

Wymiary:
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 53 cm
szeroko?ci: 188 cm

Waga: ok. 15 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 101x53x188 cm: 1768 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna prostok?tna DU?A

Stolik degustacyjny POP UP GOLD, blat ?ukowy (10 lat gwarancji)

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: aluminium, blat w jasnym kolorze
Opakowanie: kufer transportowy
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- dost?pne dwa wymiary 2x1 i 2x2
- wymiary grafiki: 95x206 cm (2x2) lub 95x154 cm (2x1)

-produkt brytyjski - 10 lat gwarancji

Waga: (bez wydruku)
19,6kg (2x2), 14 kg (2x1)

Wymiary stolika 2x2
szeroko??: 129 cm
wysoko??: 95 cm
g??boko??: 46 cm

Wymiary stolika 2x1
szeroko??: 86 cm
wysoko??: 95 cm
g??boko??: 46 cm

Wyposa?enie
- kufer transportowy
- konstrukcja

Grafika
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany na folii samoprzylepnej technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, powlekany laminatem ochronnym, w rozdzielczo?ci 720 dpi

Stolik 2x2 (129x95x46 cm): 1098 zł

Stolik 2x1 (86x95x46 cm): 1048 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Stolik degustacyjny POP UP GOLD, blat ?ukowy (10 lat gwarancji)

Stoisko degustacyjne, promocyjne ?ukowe

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: bia?e ABS
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary g?ówki: 23x73
- wymiary lady: 150x78


Waga: 7kg

Wyposa?enie
- trybunka z pó?k?
- maszt z topem
- torba transportowa

Grafika
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany na folii samoprzylepnej technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, powlekany laminatem ochronnym, w rozdzielczo?ci 720 dpi

Wymiar 200x80: 483 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Stoisko degustacyjne, promocyjne ?ukowe

Stoisko degustacyjne, promocyjne trapezowe

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: bia?e ABS
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary g?ówki: 23x73
- wymiary lady: 85x78


Waga: 7kg

Wyposa?enie
- trybunka z pó?k?
- maszt z topem
- torba transportowa

Grafika
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany na folii samoprzylepnej technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, powlekany laminatem ochronnym, w rozdzielczo?ci 720 dpi

Wymiar 227x80: 475 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Stoisko degustacyjne, promocyjne trapezowe

Lada recepcyjna ?ukowa z uchwytem na LCD i grafik?

Lada recepcyjna sk?adana, z mo?liwo?ci? zamontowania monitora lub telewizora LCD do 21 cali. Wygod? u?ytkowania zapewnia ergonomiczny kszta?t i ?atwo?? sk?adania i rozk?adania. Idealnie sprawdza si? na targach, recepcjach i wszystkich promocjach, gdzie wype?nia si? kupony. Produkt brytyjski.

Typ lada recepcyjna z grafik?
Konstrukcja aluminium, pleksi, elastyczne MDF
Opakowanietorba transportowa
Funkcje specjalne
- lekki i prosty w monta?u system
- obci??enie do 75kg
- dost?pne w opcji otwarty lub zamkni?ty ty? lady
- blat w trzech kolorach: brzoza, srebrny i czarny
- mo?liwo?? zamontowania monitora lub telewizora do 21 cali (monitor nie jest na wyposa?eniu)
- wymiar grafiki: 97x232cm
- wymiary stolika: 85x101cm

Waga: 19kg

Wyposa?enie
- konstrukcja
- uchwyt ma monitor LCD
- torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- wewn?trzna pó?ka

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wymiar 97x232 - bez pó?ki: 2248 zł

Wymiar 97x232 - z pó?k?: 2710 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Lada recepcyjna ?ukowa z uchwytem na LCD i grafik?

Stolik degustacyjny eliptyczny z kieszonk? na ulotki A4

Stylowy stolik degustacyjny o nietypowym kszta?cie. W komplecie znajduje si? kieszonka na ulotki A4 wykonana z plexi. Wygod? u?ytkowania zapewnia ergonomiczny kszta?t i ?atwo?? sk?adania i rozk?adania. Idealnie sprawdza si? na targach, recepcjach i wszystkich promocjach, gdzie wype?nia si? kupony. Produkt brytyjski.

Typ: stolik degustacyjny z grafik?
Konstrukcja: aluminium, pleksi, elastyczne MDF
Opakowanie: torba transportowa
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- obci??enie do 75kg
- dost?pne w opcji otwarty lub zamkni?ty ty? lady
- blat w czterech kolorach: brzoza, srebrny, czarny i bia?y
- wymiar grafiki: 97x137cm
- wymiary stolika: 85x101x51cm (szeroko?? x wysoko?? x g??boko??)

Waga: 11kg

Wyposa?enie
- konstrukcja
- kieszonka na ulotki A4 wykonana z plexi
- torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- wewn?trzna pó?ka

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wymiar 97x137: 2040 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Stolik degustacyjny eliptyczny z kieszonk? na ulotki A4

Stolik degustacyjny pop up, blat prosty

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary grafiki: 92x217cm
- wymiary stolika: 120x40x95 cm

Waga: 12kg

Wyposa?enie
- torba transportowa
- konstrukcja

Grafika
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany na folii samoprzylepnej technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, powlekany laminatem ochronnym, w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 120x40x95: 890 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Stolik degustacyjny pop up, blat prosty

Stolik degustacyjny pop up, blat ?ukowy

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary grafiki: 93x210 cm
- wymiary stolika: 120x40x95 cm

Waga: 12kg

Wyposa?enie
- torba transportowa
- konstrukcja

Grafika
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany na folii samoprzylepnej technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, powlekany laminatem ochronnym, w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 120x40x95: 890 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Stolik degustacyjny pop up, blat ?ukowy

Stoisko degustacyjne, promocyjne rega?

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: rurki niklowane z pó?kami szklanymi lub pleksi
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- o?wietlenie halogenowe
Waga:

Wyposa?enie
- o?wietlenie halogenowe
- torba transportowaWymiar: 900 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Stoisko degustacyjne, promocyjne rega?

Stolik degustacyjny pop up, front ?ukowy, banerowy

Typ: stoisko degustacyjne promocyjne
Konstrukcja: bia?e ABS, blat w kolorze sosny
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- ekspozycja bannerowa zamontowana za pomoc? rzepów.
- wymiary: 100x100cm

Waga: 9,30kg

Wyposa?enie
- torba transportowa
- konstrukcja

Grafika
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany na folii samoprzylepnej technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, powlekany laminatem ochronnym, w rozdzielczo?ci 720 dpi

Wymiar 100x100: 810 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Stolik degustacyjny pop up, front ?ukowy, banerowy

Stoisko degustacyjne, promocyjne aluminiowe

Typ: stoisko degustacyjne aluminiowe
Konstrukcja: aluminium, bia?e PCV
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary topu: 75x20 m
- wymiary grafiki: 20x74,5cm (bok), 64x74,5 (przód)
- wymiary lady: 81cm(wys.)x75cm(szer.)x40cm(g??b.)
- wysoko?? stoiska z topem: 190cm

Waga: 6kg

Wyposa?enie
- trybunka
- dwa maszty z topem
- torba transportowa

Grafika
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany na folii samoprzylepnej technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, powlekany laminatem ochronnym, w rozdzielczo?ci 720 dpi

Wymiar 81x75x40: 370 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stoisko degustacyjne, promocyjne aluminiowe

Wszystkie podane ceny netto, należy doliczyć 23% VAT.

Design © 2007 by Pixelia