SYSTEMY TEKSTYLNE

Prezentujemy najpopularniejsze w¶ród naszych klientów produkty. Wybierz produkt spełniaj±cy Twoje potrzeby, b±dĽ skontaktuj się z nami, a my postaramy się dobrać produkt specjalnie dla Ciebie.

?cianka telewizyjna PEGASUS

Typ: ?cianka prosta
Konstrukcja: konstrukcja aluminiowa
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- mo?liwo?? regulacji w pionie i poziomie do 240 cm.
- wydruk matowy, brak refleksów od ?wiate?, podczas konferencji, wywiadów
- produkt brytyjski - 5 lat gwarancji
Waga: 6,8kg bez wydruku

Wyposa?enie
- konstrukcja
- ?rubokr?t

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 2400x2400 mm: 1100 zł

Wymiar 1300x2400 mm: 822 zł

Wymiar 1600x2400 mm: 898 zł

Wymiar 2000x2000 mm: 915 zł

Wymiar 2400x2400 mm - dwustronna: 1705 zł

Wymiar 1300x2400 mm - dwustronna: 1149 zł

Wymiar 1600x2400 mm - dwustronna: 1301 zł

Wymiar 2000x2000 mm - dwustronna: 1335 zł

Projekt grafiki od: 399 zł

?cianka telewizyjna PEGASUS

?cianka pop up TEKSTYLNA targowa, wystawiennicza, prosta

System ?cianek tekstylnych POPUP jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest zamocowany do konstrukcji ?cianki dzi?ki silikonowym wszywkom na kraw?dziach, tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x35x25cm.

?cianki tekstylne POPUP umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych elementów konstrukcyjnych i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka POPUP TEKSTYLNA PROSTA
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracji
- grafika tekstylna drukowana w jednej ca?o?ci,
- owalne rurki aluminiowe ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna - w zestawie znajduj? si? dodatkowo stopy stabilizuj?ce
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- produkt brytyjski - 5 lat gwarancji

Wymiary i waga:
3x3: 224x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 14 kg
3x4: 297x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 15 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- stopy stabilizuj?ce
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie
- trybunka tekstylna POPUP

Wymiar 224x226x34 cm (3x3): 2184 zł

Wymiar 297x226x34 cm (3x4): 2639 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?cianka pop up TEKSTYLNA targowa, wystawiennicza, prosta

?cianka pop up TEKSTYLNA z trybunk? tekstyln?

System ?cianek tekstylnych POPUP jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest zamocowany do konstrukcji ?cianki dzi?ki silikonowym wszywkom na kraw?dziach, tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x35x25cm.

?cianki tekstylne POPUP umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych elementów konstrukcyjnych i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka POPUP TEKSTYLNA PROSTA
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracji
- grafika tekstylna drukowana w jednej ca?o?ci,
- owalne rurki aluminiowe ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna - w zestawie znajduj? si? dodatkowo stopy stabilizuj?ce
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- produkt brytyjski - 5 lat gwarancji

Wymiary i waga:
3x3: 224x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 14 kg
3x4: 297x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 15 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- stopy stabilizuj?ce
- wytrzyma?a torba transportowa
- lada tekstylna o wymiarach 84x98x36 cm (szer. x wys. x g?.)

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie

Wymiar 224x226x34 cm (3x3): 2961 zł

Wymiar 297x226x34 cm (3x4): 3370 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?cianka pop up TEKSTYLNA z trybunk? tekstyln?

?cianka tekstylna WAVELINE - PROSTA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka WAVELINE - PROSTA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
228x228x48 cm (5,9 kg)
304x228x48 cm (7,1 kg)
609x228x48 cm (13,8 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm (realizacja standard - 4 dni): 1650 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3350 zł

Wymiar 2280x2280mm - dwustronna: 1996 zł

Wymiar 6090x2280mm - dwustronna: 4208 zł

Wymiar 2280x2280mm: 1595 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna (realizacja standard - 4 dni): 2096 zł

Wymiar 3040x2280mm (realizacja expres - 24 godziny): 2475 zł

Wymiar 3040x2280mm (realizacja ekono - 10 dni): 1468 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna (realizacja expres - 24 godziny): 3144 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna (realizacja ekono - 10 dni): 1864 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - PROSTA

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA POZIOMA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: ?cianka WAVELINE - ?UKOWA POZIOMA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
304x228x58 cm (7,1 kg)
609x228x58 cm (13,8 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm: 1835 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3922 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna: 2330 zł

Wymiar 6090x2280mm - dwustronna: 5020 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA POZIOMA

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA PIONOWA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: ?cianka WAVELINE - ?UKOWA PIONOWA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
304x228x54 cm (7,1 kg)
609x228x70 cm (13,8 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm: 1835 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3603 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna: 2330 zł

Wymiar 6090x2280mm - dwustronna: 4593 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA PIONOWA

Stojak tekstylny SNAKE 1

Systemy tekstylne to najnowocze?niejsze systemy reklamowe na ?wiecie, dost?pne ju? teraz w Polsce.

Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym, który jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Typ: stojak SNAKE 1
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- ciekawy kszta?t
- bardzo lekki i ?atwy w transporcie

Wymiary: 230x91x70 cm (roz?o?ona)
Waga: 4,4 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 2300x910mm: 1023 zł

Wymiar 2300x910mm - dwustronny: 1306 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stojak tekstylny SNAKE 1

Stojak tekstylny SNAKE 2

Systemy tekstylne to najnowocze?niejsze systemy reklamowe na ?wiecie, dost?pne ju? teraz w Polsce.

Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym, który jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Typ: stojak SNAKE 2
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- ciekawy kszta?t
- bardzo lekki i ?atwy w transporcie

Wymiary: 230x91x70 cm (roz?o?ona)
Waga: 4,4 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 2300x910mm: 1089 zł

Wymiar 2300x910mm - dwustronny: 1379 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stojak tekstylny SNAKE 2

?cianka tekstylna HOP UP

System ?cianek tekstylnych HOPUP jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest zamocowany na aluminiowej konstrukcji tworz?c idealnie anpi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 80x25x25cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które po??czone ze sob? tworz? tzw. paj?czek identycznie jak w przypadku ?cianek POP UP. W tym przypadku materia? z grafik? naci?gni?ty jest na sta?e na konstrukcj?. Roz?o?enie konstrukcji jest równowa?ne z roz?o?eniem ca?ej ?cianki wraz z grafik?.

Systemy HOP UP umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka HOP UP
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa na kó?kach, wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo szybkie i proste roz?o?enie du?ej powierzchni reklamowej
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary:
wysoko??: 226 cm
g??boko??: 30 cm
dost?pne szeroko?ci: 152cm,226cm, 300cm, 373cm
Waga: ok. 10 kg (3x3)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie
- stopy stablilizuj?ce

Wymiar 226x152x30 cm (3x2): 1159 zł

Wymiar 226x226x30 cm (3x3): 1484 zł

Wymiar 226x300x30 cm (3x4): 1768 zł

Wymiar 226x373x30 cm (3x5): 2107 zł

Wymiar 226x152x30 cm (3x2) - dwustronna: 1774 zł

Wymiar 226x226x30 cm (3x3) - dwustronna: 2332 zł

Wymiar 226x300x30 cm (3x4) - dwustronna: 2834 zł

Wymiar 226x373x30 cm (3x5) - dwustronna: 3410 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

?cianka tekstylna HOP UP

?cianka tekstylna WAVELINE - SERPENTYNA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: ?cianka WAVELINE - SERPENTYNA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
304x228x48 cm (7,1 kg )
609x228x48 cm (13,8 kg )

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm: 1835 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3433 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna: 2330 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - SERPENTYNA

?cianka tekstylna WAVELINE - KO?O

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Typ: ?cianka WAVELINE - KO?O
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary:
228 (wys.) x 250 (szer.) x 40 (g?.) cm

Wymiary:
8,2 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 2280x2500mm: 1835 zł

Wymiar 2280x2500mm - dwustronna: 2133 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - KO?O

?cianka tekstylna WAVELINE MAGNETIC

System ?cianek tekstylnych WAVELINE MAGNETIC jest nowo?ci? na rynku systemów reklamowych.

G?ówn? zalet? tego systemu jest jego MODU?OWO?? i mo?liwo?? prostego ??czenia ?cianek ze sob? dzi?ki BARDZO MOCNYM MAGNESOM umieszczonym w rurkach konstrukcyjnych. Ponadto konstrukcje o ró?nych wymiarach i kszta?tach mo?na ??czy? ze sob? POD DOWOLNYM K?TEM, co daje mo?liwo?? tworzenia wielu ciekawych konfiguracji.

Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym. Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje. Ka?dy modu? wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline Magnetic umo?liwiaj? budowanie ca?ych stoisk reklamowych poprzez proste ??czenie kolejnych konstrukcji ze sob? dzi?ki BARDZO MOCNYM MAGNESOM umieszczonym w rurkach.

Typ: ?cianka WAVELINE - MAGNETIC
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika ka?dego modu?u drukowana w jednej ca?o?ci
- mo?liwo?? prostego ??czenia poszczególnych modu?ów dzi?ki BARDZO MOCNYM MAGNESOM umieszczonym w rurkach.
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Modu? ?ukowy o wymiarach 80x200cm: 1322 zł

Modu? Prosty o wymiarach 40x200cm: 1055 zł

Modu? Prosty o wymiarach 80x200cm: 1291 zł

Modu? Prosty o wymiarach 80x100cm: 901 zł

Modu? Prosty Kszta?t 1 o wymiarach 80x230cm: 1328 zł

Modu? Prosty Kszta?t 2 o wymiarach 80x240cm: 1305 zł

Modu? Prosty o wymiarach 180x200cm: 1732 zł

Modu? Prosty o wymiarach 180x240cm: 1869 zł

Modu? Prosty o wymiarach 40x240cm: 1147 zł

Modu? Prosty o wymiarach 80x240cm: 1383 zł

Modu? ?ukowy o wymiarach 80x240cm: 1414 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?cianka tekstylna WAVELINE MAGNETIC

Rollup tekstylny WAVELINE

Rollup tekstylny WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?. Ca?o?? jest zamocowana na solidnej stalowej podstawie.

Typ: rollup WAVELINE
Konstrukcja: aluminiowa, stalowa
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
60x230 cm (7 kg)
90x230 cm (9 kg)
120x230 cm (11 kg)
150x230 cm (13 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 60x230 cm: 529 zł

Wymiar 90x230 cm: 781 zł

Wymiar 120x230 cm: 1000 zł

Wymiar 150x230 cm: 1310 zł

Wymiar 150x230 cm - dwustronna: 1600 zł

Wymiar 120x230 cm - dwustronna: 1150 zł

Wymiar 90x230 cm - dwustronna: 917 zł

Wymiar 60x230 cm - dwustronna: 639 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Rollup tekstylny WAVELINE

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m z zapleczem

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 15m2 (jednostronna), 30m2 (dwustronna)
- 2 modu?y aluminiowe o wymiarach 1,95x2,5m
- 4 modu?y aluminiowe o wymiarach 0,95x2,5m (zaplecze z drzwiami)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- sto?u i krzese?
- stojaka na ulotki

Stoisko z grafik? jednostronn?: 11503 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 13903 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m z zapleczem

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x5m z zapleczem

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 35m2 (jednostronna), 55m2 (dwustronna)
- 4 modu?y aluminiowe o wymiarach 1,95x2,5m
- 5 modu?ów aluminiowych o wymiarach 0,95x2,5m (w tym zaplecze z drzwiami)

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- sto?u i krzese?
- stojaka na ulotki
- lady

Stoisko z grafik? jednostronn?: 18286 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 22686 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x5m z zapleczem

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 4x2m z zapleczem

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 15m2 (jednostronna), 30m2 (dwustronna)
- 6 modu?ów aluminiowych o wymiarach 0,95x2,5m (w tym zaplecze z drzwiami)
- 1 modu? aluminiowy o wymiarach 1,95x2,5m

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- stojaka na ulotki
- lady

Stoisko z grafik? jednostronn?: 12866 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 15266 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 4x2m z zapleczem

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m

Systemy modu?owe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach.
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Systemy targowe modu?owe zbudowane s? na bazie lekkich aluminiowych ram z grafik? wydrukowan? na materiale tekstylnym naci?gni?ta na ram? - s? bardzo lekkie i ?atwe do roz?o?enia.
Stoisko ma mo?liwo?? wykonania grafiki dwustronnej, dowolnej rozbudowy o dodatkowe modu?y a tak?e dokupienia dodatkowego wyposa?enia, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów, pó?ki, kieszonki na ulotki.
Wszystkie nasze stoiska modu?owe posiadaj? DO?YWOTNI? GWARANCJ? na konstrukcj?.

Wyposa?enie stoiska
- ??czna powierzchnia grafiki: 15m2 (jednostronna), 30m2 (dwustronna)
- 2 modu?y aluminiowe o wymiarach 2,95x2,5m

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Mimaki metod? SUBLIMACJI. Jest to najbardziej EKOLOGICZNA metoda druku, która zapewnia bardzo wysok? trwa?o?? wydruku, odporna na pranie, prasowanie, promieniowanie UV.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? tekstylny firmy BERGER,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci, druk wykonany technologi? cyfrow?, w rozdzielczo?ci 1440 dpi.

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie (halogeny)
- uchwyt na monitor lcd
- pó?ki
- kieszonki na ulotki
- skrzynie transportowe

Podana cena nie obejmuje:
- pod?ogi
- stojaka na ulotki

Stoisko z grafik? jednostronn?: 6823 zł

Stoisko z grafik? dwustronn?: 9223 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

Stoisko targowe modu?owe o powierzchni 3x3m

System podwieszany KWADRATOWY

System tekstylny podwieszany jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy podwieszane umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: system podwieszany - KWADRATOWY
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
107x244x244 cm (13 kg)
122x305x305 cm (15 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie nie obejmuje linek do podwieszenia.

Wymiar 107x244x244 cm: 3030 zł

Wymiar 122x305x305 cm: 3946 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

System podwieszany KWADRATOWY

System podwieszany OKR?G?Y

System tekstylny podwieszany jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy podwieszane umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: system podwieszany - OKR?G?Y
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
152 cm (?rednica) x 76 cm (wysoko??), 8 kg
305 cm (?rednica) x 61 cm (wysoko??), 11 kg
305 cm (?rednica) x 91 cm (wysoko??), 12 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie nie obejmuje linek do podwieszenia.

Wymiar 152 cm (?rednica) x 76 cm (wysoko??): 1835 zł

Wymiar 305 cm (?rednica) x 61 cm (wysoko??): 2200 zł

Wymiar 305 cm (?rednica) x 91 cm (wysoko??): 2750 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

System podwieszany OKR?G?Y

Ramy tekstylne na?cienne

System ramowe z wydrukami tekstylnymi s? jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? z nadrukiem obszywany jest silikonow? ta?m?, któr? wsuwa si? w kraw?dzie profilu o szeroko?ci 20mm, tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o?? - nie marszczy si? ani nie faluje.

Systemy ramowe umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych wymiarach
Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi wymiarami prosimy o kontakt.
Maksymalny dost?pny wymiar w jednym kawa?ku wynosi 3,2x100m.

Profile aluminiowe wyst?puj? standardowo w kolorze anodowanego srebra - istnieje mo?liwo?? proszkowego malowania profili na dowolny kolor RAL.

Zalety systemów ramowych:

- Niskie koszty transportu - wydruki mo?na sk?ada?, zwija?, rolowa?.
- Szybka i ?atwa wymiana grafiki bez u?ycia narz?dzi - nie wymaga do?wiadczenia.
- Idealny system do regularnej wymiany nadrukowanej grafiki.
- Wysoka jako?? wydruku i estetyczne wykonanie profili.
- Nadruk metod? sublimacji - ekologiczny, bezzapachowy i ?atwy w utylizacji.
- Wysoka trwa?o?? wydruków - odporne na promieniowanie UV, pranie, prasowanie
- Atest niepalno?ci B1.

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar A1: 346 zł

Wymiar A0: 373 zł

Wymiar B1: 356 zł

Wymiar B0: 448 zł

Wymiar 1x1m: 368 zł

Wymiar 2x1m: 568 zł

Wymiar 3x1m: 768 zł

Wymiar 2x2m: 928 zł

Wymiar 5x3m: 2848 zł

Wymiar 10x3m: 5448 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Ramy tekstylne na?cienne

Lada tekstylna HOP UP

Lady tekstylne HOP UP s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Materia? jest zamocowany na aluminiowej konstrukcji tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 110x45x15cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które po??czone ze sob? tworz? tzw. paj?czek identycznie jak w przypadku ?cianek POP UP. W tym przypadku materia? z grafik? naci?gni?ty jest na sta?e na konstrukcj?. Roz?o?enie konstrukcji jest równowa?ne z roz?o?eniem lady wraz z grafik?.

Typ: lada HOP UP
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- pó?ka wewn?trzna
- bardzo szybkie i proste roz?o?enie du?ej powierzchni reklamowej
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary:
wysoko??: 102 cm
g??boko??: 40 cm
szeroko?ci: 106cm
Waga: ok. 9 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wymiar 102x40x106 cm: 770 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna HOP UP

Lada tekstylna prostok?tna MA?A

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek po??czonych z blatem i podstaw?. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna prostok?tna
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: karton

Wymiary:
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 53 cm
szeroko?ci: 80 cm

Waga: ok. 10 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 101x53x80 cm: 772 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna prostok?tna MA?A

Lada tekstylna owalna

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek po??czonych z blatem i podstaw?. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna owalna
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: karton

Wymiary:
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 40 cm
szeroko?ci: 60 cm

Waga: ok. 10 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 101x40x60 cm: 636 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna owalna

Lada tekstylna prostok?tna DU?A

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek po??czonych z blatem i podstaw?. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna prostok?tna
Konstrukcja: aluminiowa, blat koloru czarnego
Opakowanie: karton

Wymiary:
wysoko??: 101 cm
g??boko??: 53 cm
szeroko?ci: 188 cm

Waga: ok. 15 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 101x53x188 cm: 1768 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Lada tekstylna prostok?tna DU?A

Stolik degustacyjny POP UP tekstylny, blat ?ukowy

Lady tekstylne s? jednymi z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowego paj?czka typu POPUP, blatu, podstawy i pó?ki. Materia? jest zamocowany do blatu i podstawy dzi?ki silikonowym wszywkom tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.

Typ: lada tekstylna POPUP
Konstrukcja: aluminium, blat w jasnym kolorze
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- lekki i prosty w monta?u system
- wymiary grafiki: 95x170 cm
- produkt brytyjski

Wymiary i waga: (bez wydruku)
84x98x36 cm (szer. x wys. x g?.), 8,5 kg

Wyposa?enie
- wytrzyma?a torba transportowa
- konstrukcja

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 84x98x36 cm: 1106 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stolik degustacyjny POP UP tekstylny, blat ?ukowy

Maszt flagowy wewn?trzny dwuramienny

Typ: maszt flagowy
Konstrukcja: aluminium anodowane
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne: podwójny
Waga: 7kg

Wyposa?enie
- torba transportowa

Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 160x38: 199 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Maszt flagowy wewn?trzny dwuramienny

Maszt flagowy zewn?trzny jednoramienny

Typ: maszt flagowy
Konstrukcja: aluminium anodowane, sk?adany. Zamontowany na pojemniku PCV do wype?nienia wod?.
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- system cechuje si? du?? stabilno?ci?
- pojemnik mo?na dodatkowo obci??y? wlewaj?c do niego wod?
- teleskopowe prowadnice wyci?gane do góry na wysoko?? 5m
Waga:

Wyposa?enie
- podstawa
- maszt
- elementy mocuj?ce

Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 500x120: 1155 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Maszt flagowy zewn?trzny jednoramienny

Flaga okienna, uchwyt flagowy

Typ: maszt flagowy
Konstrukcja: PCV
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- ekspozycja mocowana do szyby za pomoc? przyssawek
Waga:

Wyposa?enie


Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 50x120: 132 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Flaga okienna, uchwyt flagowy

Maszt flagowy zewn?trzny trójk?tny

Typ: maszt flagowy
Konstrukcja: aluminium anodowane, sk?adany. Zamontowany na pojemniku PCV do wype?nienia wod?.
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- system cechuje si? du?? stabilno?ci?
- pojemnik mo?na dodatkowo obci??y? wlewaj?c do niego wod?
- teleskopowe prowadnice wyci?gane do góry na wysoko?? 3m
- ekspozycja flagowa trójk?tna
Waga:

Wyposa?enie
- podstawa
- maszt
- elementy mocuj?ce

Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 320x100: 1095 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Maszt flagowy zewn?trzny trójk?tny

Maszt flagowy zewn?trzny dwuramienny

Typ: maszt flagowy
Konstrukcja: aluminium anodowane, sk?adany. Zamontowany na pojemniku PCV do wype?nienia wod?.
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- ekspozycja dwuramienna
- system cechuje si? du?? stabilno?ci?
- pojemnik mo?na dodatkowo obci??y? wlewaj?c do niego wod?
- teleskopowe prowadnice wyci?gane do góry na wysoko?? 5m
Waga:

Wyposa?enie
- podstawa
- maszt
- elementy mocuj?ce

Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 500x120: 1425 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Maszt flagowy zewn?trzny dwuramienny

Maszt flagowy wewn?trzny jednoramienny

Typ: maszt flagowy
Konstrukcja: aluminium anodowane
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
Waga:

Wyposa?enie
- torba transportowa

Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 160x45: 159 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Maszt flagowy wewn?trzny jednoramienny

Flaga pla?owa WINDER - kwadratowa

Typ: flaga pla?owa z masztem
Konstrukcja: w?ókno w?glowe, aluminium
Opakowanie: pokrowiec
Waga: 250g (bez flagi)
Funkcje specjalne:
- du?a wytrzyma?o?? na wiatr
- wysoko?? masztu do wyboru: 2m, 3m, 4m, 5m

Do zestawu nie jest do??czona podstawa. Nale?y dokupi? j? osobno.

Grafika
na podk?ad zastosowano wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny druk wysokiej jako?ci (720dpi) wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Maszt 2m - flaga 1300x865mm: 233 zł

Maszt 3m - flaga 2300x865mm: 288 zł

Maszt 4m - flaga 3300x865mm: 349 zł

Maszt 5m - flaga 4300x865mm: 475 zł

Projekt grafiki od: 99 zł

Flaga pla?owa WINDER - kwadratowa

Podstawa do flagi - wkr?cana w grunt

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: tworzywo sztuczne
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- do wkr?cania w piasek, ziemi?, ?nieg, trawnik.

Zastosowanie do masztów o wysoko?ci poni?ej 4m.

Podstawa bez pokrowca: 105 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - wkr?cana w grunt

Podstawa do flagi - kwadratowa

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: stal
Opakowanie: karton
Wymiary podstawy: 40x40 cm
Funkcje specjalne:
- otwory mocuj?ce do pod?o?a

Podstawa bez pokrowca: 144 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - kwadratowa

Podstawa do flagi - krzy?owa ma?a

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: aluminium
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- do ekspozycji na p?askiej powierzchni

Zastosowanie do masztów o wysoko?ci poni?ej 4m.

Podstawa bez pokrowca: 53 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - krzy?owa ma?a

Podstawa do flagi - krzy?owa du?a

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: stal malowana proszkowo
Opakowanie: karton
Wymiary: 82x68 cm
Waga: 1,2 kg
Funkcje specjalne:
- do ekspozycji na p?askiej powierzchni
- ko?cówka obrotowa umo?liwia u?o?enie flagi zgodnie z kierunkiem wiatru

Podstawa bez pokrowca: 95 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - krzy?owa du?a

Podstawa do flagi - wbijana w ziemi?

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: stal cynkowana
Opakowanie: karton
D?ugo??: 60 cm
Waga: 1,25 kg
Funkcje specjalne:
- do wbijania w piasek, ziemi?, ?nieg, trawnik
- ?o?yskowana ko?cówka obrotowa umo?liwia u?o?enie flagi zgodnie z kierunkiem wiatru

Podstawa bez pokrowca: 80 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - wbijana w ziemi?

Podstawa do flagi - najazdowa

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: stal
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- o najechaniu ko?em samochodu, ci??ar pojazdu utrzymuje maszt z flag?.

Podstawa bez pokrowca: 91 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - najazdowa

Podstawa do flagi - mocowana do ?ciany

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: tworzywo sztuczne
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- mocowanie flagi do ?ciany
- regulacja k?ta nachylenia flagi

Zastosowanie do masztów o wysoko?ci poni?ej 4m.

Podstawa bez pokrowca: 70 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - mocowana do ?ciany

Podstawa do flagi - ze zbiornikiem na wod? lub piasek

Typ: podstawa do flagi
Konstrukcja: tworzywo sztuczne
Opakowanie: karton
Wymiary podstawy: 45x45 cm
Funkcje specjalne:
- obci??enie poprzez wype?nienie zbiornika wod? lub piaskiem
- waga zbiornika po nape?nieniu wod? wynosi ok. 20 kg, piaskiem ok. 30kg

Zastosowanie do masztów o wysoko?ci poni?ej 4m.

Podstawa bez pokrowca: 85 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - ze zbiornikiem na wod? lub piasek

Obci??nik do flagi nape?niany wod?

Typ: obci??nik do flagi
Konstrukcja: tworzywo sztuczne
Opakowanie: karton
Wymiary podstawy: 47x47 cm
Funkcje specjalne:
- obci??enie poprzez wype?nienie zbiornika wod?
- waga zbiornika po nape?nieniu wod? wynosi ok. 6 kg

Podstawa bez pokrowca: 46 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Obci??nik do flagi nape?niany wod?

Podstawa do flagi - z nogami i zbiornikiem na wod? lub piasek

Typ: obci??nik do flagi
Konstrukcja: tworzywo sztuczne, aluminium
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- obci??enie poprzez wype?nienie zbiornika wod? (10 litrów)
- waga zbiornika po nape?nieniu wod? wynosi ok. 10 kg
- wyposa?ona w nogi z otworami mocuj?cymi do pod?o?a

Podstawa bez pokrowca: 328 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - z nogami i zbiornikiem na wod? lub piasek

Podstawa do flagi - betonowa

Typ: obci??nik do flagi
Konstrukcja: tworzywo sztuczne, beton
Opakowanie: karton
?rednica podstawy: 45 cm
Wysoko??: 18 cm
Waga: 22 kg
Funkcje specjalne:
- wyposa?ona w uchwyt u?atwiaj?cy transport

Zastosowanie do masztów o wysoko?ci poni?ej 4m.

Podstawa bez pokrowca: 224 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Podstawa do flagi - betonowa

Flaga pla?owa WINDER - kszta?t pióra

Typ: flaga pla?owa z masztem
Konstrukcja: w?ókno w?glowe, aluminium
Opakowanie: pokrowiec
Waga: 250g (bez flagi)
Funkcje specjalne:
- du?a wytrzyma?o?? na wiatr
- wysoko?? masztu do wyboru: 2,8m, 3,4m, 4,5m, 5,6m

Do zestawu nie jest do??czona podstawa. Nale?y dokupi? j? osobno.

Grafika
na podk?ad zastosowano wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny druk wysokiej jako?ci (720dpi) wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Maszt 2,8m - flaga 2000x550mm: 159 zł

Maszt 3,4m - flaga 2600x600mm: 190 zł

Maszt 4,5m - flaga 3400x796mm: 255 zł

Maszt 5,6m - flaga 3900x850mm: 355 zł

Projekt grafiki od: 99 zł

Flaga pla?owa WINDER - kszta?t pióra

Flaga pla?owa WINDER - kszta?t grzebienia

Typ: flaga pla?owa z masztem
Konstrukcja: w?ókno w?glowe, aluminium
Opakowanie: pokrowiec
Waga: 250g (bez flagi)
Funkcje specjalne:
- du?a wytrzyma?o?? na wiatr
- wysoko?? masztu do wyboru: 2,8m, 3,4m, 4,5m, 5,6m

Do zestawu nie jest do??czona podstawa. Nale?y dokupi? j? osobno.

Grafika
na podk?ad zastosowano wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny druk wysokiej jako?ci (720dpi) wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Maszt 2,8m - flaga 1900x500mm: 159 zł

Maszt 3,4m - flaga 2600x600mm: 190 zł

Maszt 4,5m - flaga 3400x785mm: 255 zł

Maszt 5,6m - flaga 3900x850mm: 355 zł

Projekt grafiki od: 99 zł

Flaga pla?owa WINDER - kszta?t grzebienia

Flaga pla?owa WINDER - kszta?t lotki

Typ: flaga pla?owa z masztem
Konstrukcja: w?ókno w?glowe, aluminium
Opakowanie: pokrowiec
Waga: 250g (bez flagi)
Funkcje specjalne:
- du?a wytrzyma?o?? na wiatr
- wysoko?? masztu do wyboru: 2,8m, 3,4m, 4,5m, 5,6m

Do zestawu nie jest do??czona podstawa. Nale?y dokupi? j? osobno.

Grafika
na podk?ad zastosowano wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny druk wysokiej jako?ci (720dpi) wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Maszt 2,8m - flaga 1510x680mm: 159 zł

Maszt 3,4m - flaga 2058x990mm: 190 zł

Maszt 4,5m - flaga 2900x1200mm: 255 zł

Maszt 5,6m - flaga 3600x1204mm: 355 zł

Projekt grafiki od: 99 zł

Flaga pla?owa WINDER - kszta?t lotki

Flaga s?upkowa pojedyncza

Typ: flaga s?upkowa
Konstrukcja: aluminium
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- mo?liwo?? zamontowania do s?upa lub ?ciany
- wytrzyma?o?? na wiatr do 7 w skali Beauforta
- mo?liwo?? regulacji wysoko?ci flagi
- maksymalny wymiar flagi 200x80cm

Grafika
na podk?ad zastosowano wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny druk wysokiej jako?ci (720dpi) wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Flaga s?upkowa 80x200cm: 288 zł

Flaga s?upkowa 80x100cm: 243 zł

Projekt grafiki od: 99 zł

Flaga s?upkowa pojedyncza

Flaga s?upkowa podwójna

Typ: flaga s?upkowa
Konstrukcja: aluminium
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- wytrzyma?o?? na wiatr do 7 w skali Beauforta
- mo?liwo?? regulacji wysoko?ci flagi
- maksymalny wymiar flagi 200x80cm

Grafika
na podk?ad zastosowano wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny druk wysokiej jako?ci (720dpi) wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Flaga s?upkowa podwójna 80x200cm: 421 zł

Projekt grafiki od: 99 zł

Flaga s?upkowa podwójna

Flaga s?upkowa obrotowa

Typ: flaga s?upkowa
Konstrukcja: aluminium
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- wytrzyma?o?? na wiatr do 7 w skali Beauforta
- mo?liwo?? regulacji wysoko?ci flagi
- maksymalny wymiar flagi 150x80cm

Grafika
na podk?ad zastosowano wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?,
pe?nokolorowy, fotorealistyczny druk wysokiej jako?ci (720dpi) wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Flaga s?upkowa obrotowa 80x150cm: 376 zł

Projekt grafiki od: 99 zł

Flaga s?upkowa obrotowa

Wszystkie podane ceny netto, należy doliczyć 23% VAT.

Design © 2007 by Pixelia